Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hva er uteluft?

Kvaliteten på luften vi puster påvirker kroppens tilstand. I byer og tettsteder gir stor trafikkmengde, gamle brenselovner andre individuelle faktorer økte konsentrasjoner av helseskadelige gasser og partikler i luften. Dette er nå et stort problem i Norge, som bryter den europeiske luftkvalitetsforskriften.

Råd og tiltak

NAAF jobber mye med problemstillinger knyttet til luftkvalitet. Vi har flere kampanjer gående i tillegg til egne nettområder med utdypende informasjon.

Fakta

Nitrogendioksid, NO2 fra forbrenningsmotorer (eldre biler) kan bidra til økt luftforurensning. Spesielt astmatikere kan reagere på NO2 med nedsatt lungefunksjon.

I Norden alene forårsaker partikkelforurensning over 9000 for tidlige døsdfall hvert eneste år. Denne forurensningen kommer først og fremst fra trafikk og vedovner og er i perioder et betydelig problem i byer og tettsteder.