Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Gode råd ved høy luftforurensning

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Luften i norske byer er til tider helseskadelig. Det er et stort problem som NAAF har jobbet med lenge. De siste årene har vi begynt å få et visst gehør, og det er vi glade for. Frem til den dagen man har fått bukt med problemet er det selvsagt mange grep vi som enkeltmennesker kan ta for å beskytte oss mot luftforurensningen. Her er noen nyttige råd og vink.

  • Krev av dine lokale og nasjonale politikere at de tar ansvar og gjennomfører langsiktige løsninger på problemet. Det er ikke du som skal bære hovedbyrden for dette!

  • Følg med på www.luftkvalitet.info. Her finner du detaljert, sanntidsoversikt over luften i ditt område.

  • Hvis du kan, velg alternative gang- og sykkelveier som ikke ligger tett inntil trafikkerte veier når du skal på jobb eller levere i skole/barnehage. Ikke legg løpeturen gjennom høyt trafikkerte områder, benytt anledningen til å komme deg ut av byen en tur!

  • Mange føler det hjelper med et skjerf eller en maske, men vær klar over at både gass og partikler kan trenge gjennom disse. Maskenes effektivitet avhenger gjerne av selve filteret.

  • Barn er mer utsatt for luftforurensning enn voksne fordi barnekroppen ennå ikke er fullt utviklet, og således tar mer skade av forurensningen, i tillegg til det faktum at de er lavere og derfor puster inn den aller verste luften som gjerne blir dårligere og dårligere jo nærmere bakken man kommer.

  • Forurensning fra vedfyring er gjerne verst på morgen og ettermiddag, utslipp fra veitrafikk er verst i rushtiden. Men på grunn av et meteorologisk fenomen som heter inversjon hender det at luften blir liggende over mange dager og blir mer og mer forurenset med tiden.

  • Det kan være store lokale variasjoner, så ikke luft boligen din gjennom vinduer eller ventiler mot forurenset område. Om mulig, luft fra den siden som vender vekk fra nærmeste hovedvei eller liknende. Det kan være klokere å lufte godt et par ganger hver dag, enn å ha ventiler åpne hele dagen.

Politisk vilje er også opp til deg og meg

Mange politikere leter etter det ene store, perfekte tiltaket som hverken koster noe særlig eller støter vekk for mange velgere. Dette tiltaket finnes selvsagt ikke. Det er summen av alle de mange mindre tiltakene som til slutt kan ha den avgjørende effekt.
NAAF mener politiske meningsmotstandere må slutte å skrangle om hvilket enkelttiltak som er best, og heller gå sammen om å gjennomføre dem alle. Dessuten må det bli bedre samhandling mellom kommune og stat.


Våre folkevalgte må finne de beste løsningene, men de er igjen avhengig av velgernes vilje. Sånn sett har vi alle og enhver et ansvar. Også vi må akseptere følgene av potensielle tiltak, selv om vi kanskje ikke synes de er optimale i hverdagen. Det er bare med vår godvilje beslutningstakerne tør ta de vanskelige beslutningene.