Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Kort om uteluft

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Kvaliteten på uteluften påvirker menneskekroppen, ikke bare når vi er ute, men også hjemme eller på jobb ettersom uteluft er kilden for luften inne.

Dieselbiler gir dårlig luftkvalitet

I Norge er det særlig eksos fra dieselmotorer som bidrar til økt lokal forurensning ute. Men også vedfyring på kalde dager kan være en betydelig kilde til forurenset luft med mye svevestøv. Her kommer de største utslippene fra gamle vedovner.

I byer og tettsteder vil kalde dager med lite vind skape et fenomen som kalles inversjon, det vil si at luften over byen blir liggende og ikke slipper vekk, hvilket gir ekstra høye konsentrasjoner av gasser og partikler i luften.

Dårlig luft gir nedsatt lungefunksjon

Spesielt astmatikere kan reagere på NO2 med nedsatt lungefunksjon, men også friske mennesker risikerer å pådra seg lungesykdom som følge av eksponering for høye forurensningsverdier i luften. Noen undersøkelser har vist økt forekomst av astma ved eksponeringer for trafikkforurensninger, særlig i de første leveår.

Se status for luftforurensningen  der du bor

Det er kjent at partikkelforurensning forverrer allergiske luftveisplager og astma når sykdommen først er oppstått. Imidlertid er det fremdeles usikkert i hvilken grad partikkelforurensning også bidrar til å øke utviklingen (forekomsten) av allergi, men noen befolkningsstudier peker i retning av partikkelforurensningen kan bidra til å øke forekomsten av astma og allergi generelt.

Du kan lese mer om risikofaktorer og forebygging av astma og allergi i vår brosjyre, Et liv uten allergisk sykdom >>

Ved høy luftforurensning vil dessuten pollenets allergene egenskaper oppleves som forsterkede for pollenallergikere.

For tidlig død

Nordisk råd anslår at så mange som 9 000 personer årlig lider en for tidlig død som konsekvens av dårlig luftkvalitet i de nordiske landene.

NAAF jobber for at myndighetene skal klare å overholde sine egne krav til lokal luftkvalitet. Per dags dato brytes luftforurensningsnivåene i alle store byer i Norge.