Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Luftforurensningsfaktorer

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Det er mange faktorer som avgjør om luft er ren eller forurenset, men tre avgjørende faktorer i våre byer er nitrogenoksider, svevestøv og karbondioksid.

Nitrogenoksider

En av de mest helseskadelige komponentene i eksosen er nitrogenoksider. Nitrogenoksider (NOx) dannes når motorer forbrenner ved høy temperatur. NOx er en samlebetegnelse for gassene nitrogenoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2).

Det er NO2 som er forbundet med mest helseskade. Dieselbiler slipper ut mer NO2 enn bensinbiler.

Svevestøv

Svevestøv er en betegnelse på svært små partikler med diameter under 10 µm (mikrometer). Veitrafikk er den viktigste kilden til svevestøv i norske byer og tettsteder.

Svevestøv fra trafikk er en blanding av forbrenningspartikler, mineralpartikler og partikler som dannes ved at bildekk sliter veibanen når bilen bremser eller fordi bilen har piggdekk. Både fine og grove partikler kan gi helseproblemer.

Karbondioksid

Eksponering for karbondioksid  (CO2)  i de nivåer vi finner i uteluft  er ikke helseskadelig. CO2 er derimot en viktig drivhusgass som bidrar til  global oppvarming, ved at en større del av varmerefleksjonen fra jorda holdes innenfor atmosfæren.