Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Vet du forskjellen på matallergi og overfølsomhet?

NAAFs arbeid med luftkvalitet

Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF har i over ti år jobbet hardt og målrettet for å sette fokus på helseskadelig luftkvalitet. Det var en lang og kronglete vei, men til sist gikk det som det måtte gå. Nå klarer ikke myndighetene lenger å feie problematikken under teppet.

Luftkvalitet er en kompleks og mangefasettert problemstilling, med mange faktorer og lokale variasjoner. Denne historien handler om diesel. 

NAAF advarte i mange år mot dieselfavorisering. Dokumentasjon viste at Norge allerede hadde et problem i byene, og at det ville bli langt verre om man innførte planlagt politikk.

Advarselen ble ikke tatt seriøst.

I 2011 tok derfor NAAF hele saken inn for ESA, EFTAs overvåkningsorgan, som påser at medlemsland overholder EØS-avtalen.

Høsten 2015 ble Norge dømt for å bryte EØS-avtalens forurensningsforskrift og regjeringen kunne ikke lenger late som om vi ikke hadde et problem.

Her finner du noen artikler som tar deg gjennom hendelsesforløpet (kronologisk rekkefølge):

> Luftkvalitet på dagsorden

> Passivt svar om luftforurensning

> Vi har et reelt problem i de største byene våre

> Norge dømt for helseskadelig luftkvalitet

> For dårlig luftkvalitet i byene