Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Nordisk brosjyre om arbeidet med å redusere partikkelforurensning

Dato publisert: Sist oppdatert:
Renere luft i våre lunger

Brosjyren forteller, via den nordiske Hav- og luftgruppen, seks historier om hvordan man i Danmark, Finland, Norge og Sverige samarbeider om å skaffe mer kunnskap om den helseskadelige partikkelforurensningen.

Det anslås at partikkelforurensning koster 9.000 for tidlige dødsfall i Norden hvert år. Det overordnede målet for arbeidet er å redusere forurensningene som bl.a. kommer fra trafikk og vedovner.

Last ned gratis norsk utgave av brosjyren, pdf >>
(litt ned på siden du kommer til)