Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Brukerrepresentanter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Som brukerrepresentant vil du representere pasienter og pårørende med astma, kols, allergi og/eller overfølsomhet i ulike råd og utvalg.

Vi ønsker deg som kan være brukerrepresentant på systemnivå. Som representant på systemnivå deltar du i beslutningsprosesser knyttet til fag- og tjenesteutvikling på vegne av en brukerorganisasjon.

Brukermedvirkning handler om at brukernes stemme blir hørt. Som brukerrepresentant får du delta i utviklingsarbeid og være med i beslutningsprosesser. En brukerrepresentant er en samfunnspåvirkning som gjennom sitt arbeid påvirker og skaper forståelse for situasjonen til kronisk syke og mennesker med funksjonsnedsettelse.

Det er behov for brukerrepresentanter i blant annet kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, helseforetak, sykehus, NAV og forskning.

Representanter foreslås både direkte av NAAF og via Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Du vil få generell opplæring om det å inneha rollen som brukerrepresentant. De som blir med i brukerutvalg vil som regel få tilbud om spesifikk opplæring for det råd/utvalg de er med i.

Hvor mye arbeid som påfølger avhenger av hvor ofte rådet/utvalget møtes, men du kan regne med minimum et par møter i året.

Hvordan organiseres oppgavene?

De som melder seg får tilbud om opplæring. Når Norges Astma- og Allergiforbund får henvendelser om behov for brukerrepresentant i ulike råd og utvalg, kontaktes frivillige som har meldt seg som brukerrepresentant.

Hvem ser vi etter?

Deg som har astma, kols, allergi og/eller overfølsomhet, eller er pårørende til noen med disse sykdommene.

Krav:

  • Må gjennom opplæring
  • Må være medlem i vår organisasjon