Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her bestiller du astma-buttons!

Likeperson

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAFs likepersoner setter gjerne av tid til en prat om det å leve med astma, allergi eller annen type overfølsomhetssykdom. Likepersonene kan ikke gi råd om medisiner, men de lytter gjerne og kan hjelpe med råd basert på sine egne erfaringer.

Hva er en likeperson og likepersonsaktivitet
En likeperson er en person som selv har erfart hva det vil si å være syk, eller som er pårørende av en med sykdom. Det er en person som har bearbeidet sine egne erfaringer med sykdom, slik at man er i stand til å være tilstede for andre i samme situasjon.

Likepersonsarbeid er ingen profesjon, og det skal derfor ikke stilles krav om fagkunnskap. Likepersoner som selv har en terapeutisk fagbakgrunn bør være spesielt oppmerksom på disse grensene. Det skal være fokus på det hverdagslige - der det vesentlige er at man har bearbeidet sine egne erfaringer, og at en i rollen som likeperson har evne til å reflektere over sin egen og andres situasjon. Det er viktig å ha god evne til å lytte og sette den andre i fokus.

Likepersonsaktivitet kan være situasjoner hvor mennesker møtes en og en, eller i ulike former for likepersonsgrupper – samtalegrupper og/eller aktivitetsgrupper.

Likepersonsarbeid er frivillig og ulønnet. Det kan likevel være oppdrag der en kan få dekket for eksempel reiseutgifter for å stå på en stand, samling eller lignende oppdrag. Dette skal avklares på forhånd med oppdragsgiver, og utgiftene vil bli dekket i samsvar med NAAFs økonomiske retningslinjer.

Likepersonsrollen i NAAF
Likepersonen må være fylt 18 år, ha deltatt på likepersonskurs og blitt godkjent som likeperson, samt undertegnet en taushetserklæring. I 2021 vil det være mulig å ta likepersonskurs digitalt. Mer informasjon om dette vil formidles til våre medlemmer i forkant av lansering og utrulling.

NAAF arrangerer likepersonskurs både regionalt og sentralt, men det er også mulig å delta på kurs i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Dersom man deltar på likepersonskurs hos andre enn NAAF, bør man i tillegg gått gjennom opplæring i regi av NAAF.

NAAF vil gjennom sine likepersonskurs veilede den enkelte som ønsker å bli likeperson, men vil også følge opp dem som allerede er aktive likepersoner. En likeperson skal være medlem av NAAF, og det legges opp til tette bånd mellom forbundets likepersoner, regionsekretærer og ledere av forbundets lokale lag.

Etikk og taushetserklæring
Likepersonarbeid er også et spørsmål om etikk og moral. Taushetsløfte er viktig. En likeperson får vite mye om andre mennesker og familiene deres. Denne informasjonen skal ikke videreformidles til noen. Taushetsplikten gjelder både når man er aktiv som likeperson og når man har sluttet i sitt tillitsverv. 

Er du aktiv likeperson?
Her finner du registreringsskjemaet for likepersonsaktivitet.

Ta kontakt med regionsekretær i din region dersom du ønsker å snakke med en likeperson, eller ønsker å bli en likeperson!