Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Lag oppdrag

Dato publisert: Sist oppdatert:

På frivillig.no kan små og store oppgaver (oppdrag) legges ut. Nettsiden er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag. Nettsiden gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag

Hvordan opprette oppdrag:

Lokallag, storlag eller region må kontakte NAAF sentralt på frivillig@naaf.no og be om brukertilgang.

  1. Når bruker er opprettet, går inn på «For organisasjoner» og logg inn. https://frivillig.no/logg-inn
  2. Velg «Nytt oppdrag» og fyll inn alle feltene tydelig og konkret.
  3. Det er en fordel å ha et bilde som viser hva oppdraget går ut på.  Bruk egne bilder som viser oppdraget, eller finn bilde her
  4. Del oppdraget i sosiale media Facebook, e-post osv. Link til oppdraget ligger på oppdragssiden du har laget.  Du kan også skrive ut oppdraget og henge det opp i nærbutikken, ta med på jobb osv.

Det som er spesielt for oppdrag i regi NAAF:

  • De som skal påta seg tillitsverv må være medlem og røykfri (for frivillig på andre oppdrag er ikke det et krav)
  • Under utførelse av oppdraget må man være røyk- og parfymefri
  • Utgifter til reise, opphold, mat dekkes etter NAAFs retningslinjer

Tips til gode oppdrag:

Skriv oppdrag så konkret som mulig. Ikke alle som ønsker å være frivillig kjenner NAAF som organisasjon og sakene det jobbes med. Mange har heller ikke erfaring fra andre frivillige oppdrag.

Dersom du har flere ulike oppgaver bør du lage ett oppdrag for hver oppgave.

Les mer om skrive gode oppdrag og regler for oppdrag på frivillig.no  http://om.frivillig.no/skrive-gode-oppdrag/