Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Styringsdokumenter og maler

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Under finner du lenker til dokumentene Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) styres etter. Dette er viktige dokumenter for deg som tillitsvalgt – og for alle ansatte.

Vedtektene behandles på hvert landsmøte, og ble sist endret under landsmøtet på Geilo september 2019.  

Strategiplan for perioden 2020-2028 inneholder beskrivelse av NAAFs visjoner og mål de neste ni årene.  

Handlingsplanen 2020-2022 beskriver konkrete aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen kommende treårsperiode, frem til neste landsmøte.

Organisasjonshåndboken skal være et redskap for å øke grunnleggende innsikt hos den enkelte, og på den måten gi trygghet i utøvelsen av oppgaver.    

Styringsdokumenter:

Vedtekter

Etiske retningslinjer

Varslingsrutiner for ansatte og tillitsvalgte i NAAF

Økonomiske retningslinjer

Strategi 2020 – 2028

Handlingsplan 2020 – 2022

Organisasjonshåndboken

Øvrige retningslinjer:

Interne retningslinjer for Frifond

Retningslinjer for B-saker i NAAF

Retningslinjer for dekning av kostnader mellom organisasjonsledd

Retningslinjer for å legge organisasjonsledd under administrasjon

Rutinebeskrivelser:

Oppløsing / sammenslåing av lokallag /storlag

Vedlegg 1 – søknad om oppløsning av lokallag

Vedlegg 2 – oversendelse av søknad om oppløsning av lokallag

Vedlegg 3 – eksempler på svarbrev

Reiseregulativ:

Reiseregulativ NAAF

Mal reiseregning og utgiftsdekning

Mal reiseregning og utgiftsdekning (Excel)

Taushets- og personvernerklæring

Taushetserklæring og personvernerklæring for tillitsvalgte