Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Årsmøter i lokal- og storlag

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAFs lokallag og storlag skal holde årsmøtet innen utgangen av februar.

Planlegging/innkalling/sakspapirer


Årsmøtet innkalles av lokallags-/storlagsstyret med minimum 4 ukers varsel. Det er styret som bestemmer tidspunkt og sted for årsmøtet. Eksempel på innkalling.

Sakspapirer og valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før møtet. § 3-6, første ledd (Årsmøte / innkalling / innkomne forslag). Dersom det vurderes å legge ut dokumentene på internett må det vurderes om personvernet blir ivaretatt.

Innkalling til årsmøtet skal offentliggjøres. Dette kan gjøres ved annonsering i lokalavis, på NAAFs lokale nettsider, Facebook, gjennom medlemsbladet AstmaAllergi og/eller med e-post eller vanlig post til medlemmene. Alle NAAFs medlemmer har møterett på årsmøte i sitt lokallag.

Regionssekretær kan være behjelpelig med offentliggjøring av årsmøtet, årsmøtepapirer og annen planlegging. Dersom behov og ønske kan også regionssekretæren inviteres til å delta på årsmøtet.

Last ned dokumentene i PDF her.

Last ned dokumentene i word og excel her.

Vi har utviklet et digitalt kurs for deg som skal avholde eller delta på årsmøte i lokallag og storlag. Du finner kurset på denne siden >>

Årsrapporten er lagt ut på nytt 14.12.2021 da årstallet var feil (sto 2022, nå rettet til 2021)