Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Styreverv til region

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

 

NAAF er en landsomfattende organisasjon av lokallag/storlag og regioner. Lokallag, storlag og regioner har egne styrer hvor frivillige er tillitsvalgte som velges under årsmøtet. Det er behov for tillitsvalgte til både lokale og regionale verv.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er inndelt i regioner. En region består av ett eller flere fylker. Regioner er et koordinerende organ mellom NAAFs sentralledd og lokallagene/storlagene. Det er kontor med ansatt regionsekretær(er) i alle regioner. 

Regionen skal blant annet:

- bidra i samarbeid med andre regioner og NAAFs sentralledd
- se til at NAAFs formålsparagraf, vedtekter, visjoner, strategier og handlingsplaner blir fulgt opp
- fremme samarbeid mellom lokallagene/storlagene og koordinere arbeidet innen regionen
- ivareta lokallagenes/storlagenes interesser.

Vi trenger frivillige til:

– Styreleder
– Nestleder
– Kasserer
– Styremedlem
– Varamedlem

Hvordan organiseres oppgavene?

Styreleder:
- Sammen med regionsekretær ansvarlig for den daglig drift av regionskontor
- I samarbeid med regionsekretær kaller inn til styremøte og har jevnlig kontakt med alle styremedlemmene
- Representerer regionen utad, deltar på sentrale møter
- Fordeler oppgaver mellom styremedlemmene
- Er sammen med regionsekretær ansvarlig for alle formelle dokumenter i organisasjonen
- Godkjenne og attestere fakturaer

Nesteder:
- Tar over som leder dersom lederen er fraværende.
- Bør etter avtale med leder påta seg noen faste oppdrag

Kasserer:
- Regnskap
- Attestere bilag
- Lager forslag til budsjett sammen med regionsekretær

Styremedlem:
- Ansvarlig for øvrige arbeidsoppgaver
- Ansvarlig for gjennomføring av arrangementer

Varamedlem:
- En viktig person som skal steppe inn når styremedlemmene ikke kan møte
- Har stemmerett på styremøtet når et styremedlem ikke er til stede
- Kan  innkalles til alle styremøter med talerett, men ikke stemmerett
- Skal alltid få innkallingen til styremøter
- Kan påta seg oppdrag for styret
- Er tenkt som potensielt påtroppende styremedlem ved neste valg

Regionen avholder årsmøtet i mars. Her velges representanter til de ulike vervene.

 

Hvem ser vi etter?

Du som ønsker å være med å gjøre Norge  friskere og gjerne har erfaring rundt f.eks. astma, allergi, eksem, KOLS, inneklima, uteluft. Kanskje du ønsker å treffe andre med samme utfordringer som deg, dele kunnskap, påvirke politisk, informere. Vi ønsker personer i alle aldere, kjønn, etnisitet (må beherske norsk). Du må være tobakksfri.

 

Når og hvor?


Arbeidsmengden varierer fra 1-2 timer pr uke i gjennomsnitt. Du bør delta på regionens kurs, samlinger og årsmøter.

 

Mer om oppdraget:

Det er ansatt regionsekretær(er) i alle regioner som gjør det administrative arbeid.  


Krav:


- Må være medlem i vår organisasjon
- Må være røykfri