Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Hilde Hansen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Hilde fra Borkenes i Troms har erfaring som frivillig fra både storlag og region. I tillegg er hun med i gruppen som ser på ny organisering av NAAF og vara til valgkomiteen

Frivillig/verv som: Nestleder region Nord, nestleder/sekretær Sør-Troms Storlag, vara valgkomite og med gruppen som ser på ny organisering.

Hvor mye tid bruker du i vervet pr mnd? Ca. 5 timer. Når det er fysiske møter brukes mer pga. reisetiden. 

Hva er grunnen til at du er tillitsvalgt/brukerrepresentant for  NAAF? Har astma og allergi og ble med en i familien på møte, og ble valgt inn i styret lokalt

Kan du si en setning om hva som er positivt med å være med som tillitsvalgt/brukerrepresentant? En lærer hele tiden mye «ting» og treffer andre med samme sykdom og kan snakke med dem.