Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Jens Thomas Sigernes

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Jens Thomas fra Kragerø i Telemark er styremedlem i storlag. Han er også frivillig under familiesamlinger.

Frivillig/verv som: Er styremedlem i Telemark storlag. Har vært med på familiesamlinger som frivillig og passet barn på lekerommet mens foreldrene har vært på foredrag.Har deltatt på likepersonkurs og organisasjonskurs.

Hvor mye tid bruker du i vervet pr mnd? Jeg bruker litt tid, noen timer per mnd med oppgaver vi fordeler oss imellom.

Hva er grunnen til at du er tillitsvalgt/brukerrepresentant formNAAF? Er med fordi jeg har lyst til å bidra med NAAF’s arbeid.

Kan du si en setning om hva som er positivt med å være med som tillitsvalgt/brukerrepresentant? Det å være med i NAAF er veldig fint med tanke på at man kan få hjelp og informasjon og blir kjent med mange hyggelige mennesker.