Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Roy-Kjetil Olsen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Roy-Kjetil fra Lakselv i Finnmark er styremedlem i storlag og region.

Frivillig/verv som: Styremedlem NAAF Region Nord og Midt-Finnmark Storlag.

Hvor mye tid bruker du i vervet pr mnd? Bruker ca 2 timer pr mnd.

Hva er grunnen til at du er  tillitsvalgt/brukerrepresentant for  NAAF? Har barn som har astma, har hatt det selv også, og er med siden det er av interesse.

Kan du si en setning om hva som er positivt med å være med som tillitsvalgt/brukerrepresentant? Er med på å påvirke fremtiden mtp. folks tenkemåte mm.