Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Wenche Thode

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Wenche fra Holmestrand i Vestfold er likeperson, brukerrepresentant og sitter på brukerkontoret ved sykehuset.

Frivillig/verv som: Likeperson og brukerrepresentant.

Hvor mye tid bruker du i vervet pr mnd?  Jeg bruker gjennomsnitt ca 5 timer i mnd på disse vervene.

Hva er grunnen til at du er tillitsvalgt/brukerrepresentant for NAAF?Jeg er med  som tillitsvalgt i NAAF fordi jeg tror at jeg kan hjelpe andre mennesker som har problemer. NAAF ble min organisasjon fordi jeg er allergiker selv.

Hva er positivt med å være tillitsvalgt/brukerrepresentant?    Treffe likesinnede,  følge med på hva som «rør seg»  i NAAF på godt og vond, være til nytte for andre mennesker.

Litt mer 

Likeperson:  Jeg har  ca 4 telefoner i året vedr allergi og det er for det meste spørsmål om matallergi og kryssallergi. Jeg er selv eggallergiker. Holmestrand er en liten kommune og derfor går det mest på spørsmål fra besteforeldre som kjenner meg og  vet at jeg aldri har tålt egg og nå har de fått et barnebarn  som er allergisk for mat og da blir det spørsmål om hvordan de skal takle dette Jeg forteller da om hva foreldre og barn skal gjøre , iallfall ikke få panikk, ta kontakt med barnehage , skole osv og fortelle om barnet sitt.

Brukerrepresentant:    Jeg er med i Brukerrådet for funksjonshemmede i Holmestrand kommune på 7. året.  Jeg forsøker å påvirke kommunen til å ta hensyn til allergikere i bygging av/oppussing av bygg via universell utforming slik som  utelatelse av teppegulv , sjekke luftekanaler, renhold og  bruk av spesiell  allergifri maling osv.

 

En dag i måneden sitter  jeg på Brukerkontoret  ved Sentralsykehuset i Vestfold hvor jeg forsøker etter beste evne og veilede publikum vdre forskjellige diagnoser, sette pasientene/pårørende i kontakt med de forskjellige brukerorganisasjonenes likemenn. Det  viktigste jobben jeg har er  å være et medmennesker , dele ut brosjyrer hvor de kan få opplysninger om sin sykdom.