Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

NAAFs blader

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I tillegg til en mengde kvalitetssikret informasjonsmateriell, gir NAAF ut to blader; fagbladet Allergi i Praksis og medlemsbladet AstmaAllergi.
No image

Allergi i Praksis - fagblad

Dato publisert: Sist oppdatert:
Allergi i Praksis er Norges Astma- og Allergiforbunds fagblad til helsepersonell i Norge og Sverige og kommer ut med temanummer tre ganger i året.
No image

AstmaAllergi - medlemsblad

Dato publisert: Sist oppdatert:
AstmaAllergi kommer ut fem ganger i året fra 2015. Medlemsbladet har lesere i alle aldre med hovedtyngde på småbarnsfamilier hvor en eller flere – ofte barna – har diagnose astma, allergi eller eksem.