Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Allergi i Praksis - fagblad

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Allergi i Praksis er Norges Astma- og Allergiforbunds fagblad til helsepersonell i Norge og Sverige og kommer ut med temanummer tre ganger i året.

Allergi i Praksis har som mål å holde helsepersonell faglig oppdatert om forebygging og behandling av astma, allergi og eksemlidelser.

Fagbladet har egen fagredaksjon bestående av spesialister innen lungesykdommer og barnesykdommer i Norge og Sverige.

Allergi i Praksis midlertidig nedlagt

Allergi i Praksis har vært distribuert gratis til alle allmennpraktiserende leger i Norge og Sverige samt til sykepleiere med astma og allergi som spesialfelt. Spesialister og sykehusavdelinger har hatt mulighet til å tegne abonnement. 

Allergi i Praksis er dessverre midlertidig nedlagt fra og med februar 2019. Dette av økonomiske og bemanningsmessige årsaker.

Norges Astma- og Allergiforbund vil i løpet av 2019 utrede muligheter for videre drift av Allergi i Praksis der målet er fortsatt utgivelse av eget fagblad spesielt rettet mot helsepersonell.  

Tidligere utgaver er tilgjengelig i artikkelarkivet >