Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Allergi i Praksis 1 - 2004

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Tema: Akutte allergiske reaksjoner

Akutte allergiske reaksjoner på matvarer

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er i dag stor enighet om behovet for å registrere pålitelige data for å kunne følge utviklingen av alvorlige reaksjoner på mat i Norden. I Allergi i Praksis nr. 1 – 2004 redegjør Tony Foucard for forekomsten av alvorlige matallergiske reaksjoner, sett i svensk og europeisk perspektiv.

Insketsallergi - mekanismer og behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:

Insektallergi er en vanlig årsak til anafylaksi både hos barn og voksne. I Allergi Praksis nr. 1 - 2004 redegjør Inga-Lisa strandegård for insektreaksjoners epidemiologi og mekanismer inkludert forslag til utredning og behandling.