Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Akutte allergiske reaksjoner på matvarer

Dato publisert: Sist oppdatert:
Det er i dag stor enighet om behovet for å registrere pålitelige data for å kunne følge utviklingen av alvorlige reaksjoner på mat i Norden. I Allergi i Praksis nr. 1 – 2004 redegjør Tony Foucard for forekomsten av alvorlige matallergiske reaksjoner, sett i svensk og europeisk perspektiv.

Foucard T. Akuta allergiska reaktioner på födoämnen. Allergi i Praxis 2004; 1: 8 - 13.