Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Insketsallergi - mekanismer og behandling

Dato publisert: Sist oppdatert:
Insektallergi er en vanlig årsak til anafylaksi både hos barn og voksne. I Allergi Praksis nr. 1 - 2004 redegjør Inga-Lisa strandegård for insektreaksjoners epidemiologi og mekanismer inkludert forslag til utredning og behandling.

Strannegård IL. Insektsallergi - mekanismer och behandling. Allergi i Praxis 2004; 1: 38 - 44.