Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Astmaopplæring av voksne i Norge. Status og utfordringer

Dato publisert: Sist oppdatert:
Nasjonal Plan for Astmaskoler i Norge har utviklet et anerkjent opplæringsverktøy for helsepersonell. En evaluering viser at pasientene er meget tilfredse med opplæringen og har god livskvalitet, og at 75% sier at de har blitt bedre av sin astma etter opplæringen.

Astmaopplæringen står nå i fare for å strande på grunn av manglende offentlig støtte. Norske helsearbeidere kan se misunnelig mot Finland der man har satset helt annerledes, skriver Frode Gallefoss i Allergi i Praksis 2 - 2004.

Gallefoss F. Astmaopplæring av voksne i Norge. Status og utfordringer. Allergi i Praksis 2004; 2: 40 - 46.