Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Barn med astma - hva kan fysioterapeuten bidra med?

Dato publisert: Sist oppdatert:
Barn og ungdom med astma og annen lungesykdom kan og bør delta i fysisk aktivitet sammen med jevnaldrende, og problemer med deltagelse i gymnastikktimene bør ikke føre til fritagelse. I vanskelige tilfeller blir det spesielt viktig med veiledning fra lege, fysioterapeut og helsesøster om barnets sykdom og hva som må gjøres for at barn skal kunne delta.

Engh G. Barn med astma. Hva kan fysioterapeuten bidra med? Allergi i Praksis 2004; 2: 50 - 51.