Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Forebygging og rehabilitering av yrkesastma

Dato publisert: Sist oppdatert:
De viktigste tiltak for å få redusert arbeidsrelatert er primær forebygging. Det innebærer at man eliminere eller reduserer den skadelige eksponeringen gjennom ulike tiltak som endrede arbeidsprosesser eller økt bruk av beskyttelsesutstyr. Det vil også være viktig å tidlig identifisere personer med begynnende yrkesastma (sekundær forebygging).

Torén K. Prevention och rehabilitering av yrkesastma. Allergi i Praxis 2004; 3: 18 - 23.