Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Mange gevinster ved astmarehabilitering

Dato publisert: Sist oppdatert:
Astmaomsorgen har blitt stadig bedre blant annet takket være økt kunnskap og sykdommens natur samt nye og bedre legemidler. Men fortsatt finnes det mange som har stor nytte av rehabiliteringstiltak utover det som formidles gjennom det ordinære helsetjenestetilbudet.

Osterman K. Många vinster med rehabilitering vid astma. Allergi i Praxis 2004; 2: 8 - 11.