Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Rehabilitering av individer med allergisk kontakteksem

Dato publisert: Sist oppdatert:
Studier av voksne i arbeidsfør alder fra Gøteborg viser at hver tiende person har hatt håndeksem en eller gang i løpet av en ettårsperiode. Når årsaken til et allergisk kontakteksem er påvist, finnes det gode forutsetninger for å eliminere eller redusere kontakten med utløsende allergen slik at eksemet leges.

Bruze M. Rehabilitering av individ med allergiskt kontakteksem. Allergi i Praxis 2004; 3; 24 - 28.