Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Slipp pusten til

Dato publisert: Sist oppdatert:
Å ha en ledig pust er ikke minst viktig for mennesker med astma og andre lungesykdommer. De mer eller mindre kroniske betennelsestilstandene som er typiske for disse sykdommene, fører med seg mye slim som det er viktig å få opp, men jo stivere pustemuskulaturen er, jo mindre luft kommer ut i de ytterste bronkiene

Monsen M. Slipp pusten løs. Intervju med psykomotorisk fysioterapeut Gudrun Øvreberg. Allergi i Praksis 2004; 2: 47 - 49