Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Å leve med atopisk dermatitt

Dato publisert: Sist oppdatert:
Om lag 20 prosent av alle barn under skolealder i Sverige har hatt besvær med atopisk dermatitt i lengre eller kortere perioder, og internasjonale studier viser at barn med atopisk dermatitt (AD) har redusert livskvalitet sammenlignet med barn uten hudsykdom og at hele familien påvirkes.

Gånemo A. Svensson Å. Att leva med atopisk dermatit. Allergi i Praxis 2004; 3: 12 - 14.