Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Barn og unge med astma: utfordringer for skolen

Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma og allergi øker blant skolebarn. Forekomsten er like høy i bystrøk som i landdistriktene. Pedagogisk personale må ha kunnskap og tilgang til informasjon om sykdommen for å sette i verk nødvendige tiltak. Det forteller rektor Bjørn Svidal ved Geilomo skole.

Morken B. Flere barn og unge med astma og allergi: utfordringer for skolen. Intervju med rektor Bjørn Svindal. Allergi i Praksis 2004; 3: 40 - 41.