Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Familier med barn som har astma

Dato publisert: Sist oppdatert:
Fra tidlige barneår utvikler det seg et samspill mellom foreldre og barn med astma. I noen tilfeller kan dette samspillet redusere barnets mulighet til tilpasning i hjem og nærmiljø. Kjell Reichenberg beskriver i denne utgaven av Allergi i Praksis en familiemodell som kan gi innsikt i og hjelpe barn og foreldre til et bedre liv.

Reichenberg K. Familjer med barn som har astma.Allergi i Praxis 2004; 34 - 37.