Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Livskvalitet ved allergi og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:
Helserelatert kvalitet er et av de viktigste primære effektmålene ved behandling av astma og allergi, og måling av helserelatert livskvalitet et nyttig verktøy for status og eventuelt behandling for den enkelte.

I Allergi i Praksis 3  2004 gir Alf Tunsäter en oversikt over resultatene av slike målinger.

Tunsäter A. Livskvalitet vid allergi och astma. Allergi i nPraxis 2004; 3: 8 - 11.