Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Matvareoverfølsomhet - innbilning eller virkelighet?

Dato publisert: Sist oppdatert:
Overfølsomhet overfor matvarer kan ha mange andre årsaker en allergi, og det er langt flere som rapporterer om slike plager enn de som får en endelig diagnose. Nye og bedre diagnostiske metoder er derfor påkrevd for å øke forståelsen og foreslå tiltak.

Det er viktig at pasienter med opplevd matvareoverfølsomhet blir møtt med profesjonell helseomsorg for å unngå unødig stigmatisering, understreker Ulf Bengtsson i Allergi i praksis 3 2004.

Bengtsson U. Födoämnesöverkänslighet - inbillning eller verklighet? Allergi i Praxis 2004; 3: 15-17.