Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Pedagogiske utfordringer til barn med astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:
Det er viktig for barn med astma i alderen 7 – 10 år å lære om sykdommen slik at de bedre kan mestre sin situasjon og i økende grad settes i stand til å ta egne valg sammen med sine foreldre.

I en artikkel i Allergi i Praksis 3 – 2004 viser Anne Trollvik eksempler på verktøy og tilnærminger fra opplæringsmateriellet som er utviklet av Nasjonal plan for astmaskoler i Norge, et tverrfaglig samarbeid som også inkluderer personer med astma og deres organisasjoner.

Trollvik A. Pedagogiske utfordringer til barn med astma og allerg. Å lære gjennom opplevelse. Allergi i Praksis 2004; 3: 42 - 47.