Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 4 - 2004

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Tema: Komplementær og alternativ medisin ved astma og allergi

Komplementær og alternativ behandling ved astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hva finnes av kunnskapsbasert medisin på området? En gjennomgang av i alt ti systematiske oversikter i Cochrane-databasen viser at positiv effekt er funnet ved kun tre komplementære behandlingsmetoder, som pusteteknikk og familieterapi ved astma og urtemedisin ved atopisk eksem.

Pasienthistorier om bruk av komplementær medisin

Dato publisert: Sist oppdatert:

I en studie utført ved Linköpings universitet har man dybdeintervjuet 27 pasienter om årsaken til at mange benyttet seg av komplementær og alternativ medisin ved astma og allergi.

Kan antroposofisk livstil beskytte mot allergi?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er vist at barn i familier med antroposofisk livsstil har mindre allergi-antistoffer, en annen tarmflora og høyere nivåer av emner fra mikroorganismer fra miljøet sammenliknet med andre barn.