Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Pasienthistorier om bruk av komplementær medisin

Dato publisert: Sist oppdatert:
I en studie utført ved Linköpings universitet har man dybdeintervjuet 27 pasienter om årsaken til at mange benyttet seg av komplementær og alternativ medisin ved astma og allergi.

Mange pasienter opplevde at det var vanskelig å diskutere mulig alternativ behandling med legen og følte at de ikke ble tatt på alfor når de fortalte om sine erfaringer.

Kullberg A. Patientberättelser om användningen av komplementär medicin. Allergi i Praxis 2004; 4: 14 - 18.