Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 1 - 2005

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Tema: Allergisk rhinitt og pollen

Forekomst og risikofaktorer ved allergisk rhinitt

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forekomsten av allergisk rhinitt har økt betydelig i løpet av de siste ti årene noe som ikke kan forklares utelukkende med arvelige faktorer selv om arv har stor betydning for utvikling av sykdommen.

Behandling av allergisk rhinitt

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hvilke medikamenter som skal benyttes ved allergisk rhinitt, avhenger både av symptomenes alvorlighetsgrad, pasientens preferanser og alder og i hvor stor grad vi kan forvente at pasienten vil være i stand til å følge opp behandlingen.

Antihistaminer og antileukotriener

Dato publisert: Sist oppdatert:

I denne artikkelen diskuteres virkningsmekanismer ved behandling med antihistaminer og antileukotriener mot allergisk rhinitt.

Sammenheng mellom øvre og nedre luftveier

Dato publisert: Sist oppdatert:

Artikkelen beskriver felles mekanismer som er involvert ved inflammasjoner i alle deler av luftveiene, og hvordan sykdom i nesen synes å påvirke og forverre sykdom i lungene.

Mekanismer ved allergisk rhinitt

Dato publisert: Sist oppdatert:

Symptomene ved allergisk rhinitt er velkjente og skyldes aktivering av mastceller i neseslimhinnen. Cellene aktiveres når IgE-molekyler kobles sammen over allergen som pustes inn.

Immunologiske mekanismer i de øvre luftveier

Dato publisert: Sist oppdatert:

Økningen av allergiske luftveissykdommer gjennom de senere tiår skyldes sannsynligvis et komplekst samspill mellom individets genetiske predisposisjon og en betydelig endring i miljøfaktorer som har ført til at luftveienes immunforsvar reagerer med betennelse mot helt ufarlige stoffer som pollen. Intens forskning har vist at aktiverte T-celler er helt sentrale i den allergiske betennelsesprosessen.

Pollen i myrer og tjern - naturens historiebok

Dato publisert: Sist oppdatert:

Pollenkorn er ikke bare en plage, men et svært nyttig redskap for å forstå tidligere tiders klima og for den saks skyld fremtidens. Ved hjelp av pollenanalyse studeres plantenes innvandrings- og vegetasjonshistorie og menneskenes bosetnings- og jordbrukshistorie.