Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Behandling av allergisk rhinitt

Dato publisert: Sist oppdatert:
Hvilke medikamenter som skal benyttes ved allergisk rhinitt, avhenger både av symptomenes alvorlighetsgrad, pasientens preferanser og alder og i hvor stor grad vi kan forvente at pasienten vil være i stand til å følge opp behandlingen.

I Allergi i Praksis nr. 1 - 2005 gjennomgår Torgeir Storaas ulike behandlingsalternativ ved alelrgisk rhinitt.

Storaas T. Behandling av allergisk rhinit. Allergi i Praksis 2005; 1: 12 - 16.