Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Forekomst og risikofaktorer ved allergisk rhinitt

Dato publisert: Sist oppdatert:
Forekomsten av allergisk rhinitt har økt betydelig i løpet av de siste ti årene noe som ikke kan forklares utelukkende med arvelige faktorer selv om arv har stor betydning for utvikling av sykdommen.

I Allergi i Praksis nr. 1 - 2005 diskuterer Johan Hellgren og Bill Hesellmar mulige årsaker til økningen i forekomsten av allergisk rhinitt.

Hellgren J.Hesselmar B. Förekomst och riskfaktorer vid allergisk rinit. Allergi i Praxis 2005; 1: 8 - 11.