Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Immunologiske mekanismer i de øvre luftveier

Dato publisert: Sist oppdatert:
Økningen av allergiske luftveissykdommer gjennom de senere tiår skyldes sannsynligvis et komplekst samspill mellom individets genetiske predisposisjon og en betydelig endring i miljøfaktorer som har ført til at luftveienes immunforsvar reagerer med betennelse mot helt ufarlige stoffer som pollen. Intens forskning har vist at aktiverte T-celler er helt sentrale i den allergiske betennelsesprosessen.

I Allergi i Praksis 1 2005 gir Frode Jahnsen en gjennomgang av immunapparatets oppbygning og funksjon i de øvre luftveier og diskuterer hvordan endringer i immunapparatets funksjon relatert til endrede miljøforhold kan belyse mulige mekanismer bak den økte forekomst av luftveisallergi.

Jahnsen FI. Immunologiske mekanismer i de øvre luftveier. Allergi i Praksis 2005; 1: 38 - 43