Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Mekanismer ved allergisk rhinitt

Dato publisert: Sist oppdatert:
Symptomene ved allergisk rhinitt er velkjente og skyldes aktivering av mastceller i neseslimhinnen. Cellene aktiveres når IgE-molekyler kobles sammen over allergen som pustes inn.

Andersson M. Mekanismer vid allergisk rinit. Allergi i Praxis 2005; 1: 44 - 47.