Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Pollen i myrer og tjern - naturens historiebok

Dato publisert: Sist oppdatert:
Pollenkorn er ikke bare en plage, men et svært nyttig redskap for å forstå tidligere tiders klima og for den saks skyld fremtidens. Ved hjelp av pollenanalyse studeres plantenes innvandrings- og vegetasjonshistorie og menneskenes bosetnings- og jordbrukshistorie.

Pollenanalyse brukes videre i forbindelse med forsuring av vassdrag, forsikringssaker,
kriminalsaker og birøkt. I Allergi i Praksis 1 2005 gir Helge Irens Høeg en gjennomgang
av pollenkornenes positive sider.

Høeg HI. Pollen i myrer og tjern - naturens historiebok. Allergi i Praksis 2005; 1: 48 - 53.