Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Allergi i Praksis 2 - 2005

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Atopisk eksem og matallergier er blant hovedtemaene i denne utgaven av Allergi i Praksis

Systembehandling av atopisk dermatitt

Dato publisert: Sist oppdatert:

De fleste pasienter med atopisk dermatitt kan holde sykdommen under kontroll ved riktig utført lokal behandling. Systemisk behandling bør iverksettes kun hos pasienter med alvorlig og terapiresistent sykdom.

Har våtbandasjer effekt på nattlig kløe hos barn med atopisk eksem?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Bruk av våtbandasjer hos barn kan redusere kløe og gi raskere helning av infeksjoner ved alvorlig atopisk dermatitt, viser en pilotstudie ved Barneklinikken Voksentoppen, Rikshospitalet.

Gastrointestinal matoverfølsomhet hos voksne

Dato publisert: Sist oppdatert:

Overfølsomhet for ulike sorter matvarer er både et stort og hyppig forekommende problem i befolkningen, men matallergi i klinisk forstand er langt sjeldnere enn antatt. Pasienter med gastrointestinal matoverfølsomhet har ofte dårlig livskvalitet og mange uforklarte helseplager, ikke bare fra magen, men også fra andre organsystemer.