Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Gastrointestinal matoverfølsomhet hos voksne

Dato publisert: Sist oppdatert:
Overfølsomhet for ulike sorter matvarer er både et stort og hyppig forekommende problem i befolkningen, men matallergi i klinisk forstand er langt sjeldnere enn antatt. Pasienter med gastrointestinal matoverfølsomhet har ofte dårlig livskvalitet og mange uforklarte helseplager, ikke bare fra magen, men også fra andre organsystemer.

Arslan G, Lind R, Florvaag E, Berstad A. Gastrointestinal matoverfølsomhet hos voksne - nye studier om mulige årsaker. Allergi i Praksis 2005; 2: 12 - 17.