Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Har våtbandasjer effekt på nattlig kløe hos barn med atopisk eksem?

Dato publisert: Sist oppdatert:
Bruk av våtbandasjer hos barn kan redusere kløe og gi raskere helning av infeksjoner ved alvorlig atopisk dermatitt, viser en pilotstudie ved Barneklinikken Voksentoppen, Rikshospitalet.

Reinertsen T. Har våtbandasjer effekt på nattlig kløe hos barn med atopisk eksem? Allergi i Praksis 2005; 2: 48-51.