Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Systembehandling av atopisk dermatitt

Dato publisert: Sist oppdatert:
De fleste pasienter med atopisk dermatitt kan holde sykdommen under kontroll ved riktig utført lokal behandling. Systemisk behandling bør iverksettes kun hos pasienter med alvorlig og terapiresistent sykdom.

Åke Svensson og Thorhildur Danielsdottir gir i Allergi i Praksis nr. 2 - 2005 en gjennomgang av hvilke systemiske behandlingsalternativ som er tilgjengelig.

Danielsdottir T, Svensson Å. Systembehandling av atopisk dermatitt. Allergi i Praxis 2005; 2: 44 - 46.