Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 3 - 2005

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Legemiddelallergi og hudreaksjoner forårsaket av planter er tema for denne utgaven av Allergi i Praksis.

Forekomst og mekanismer ved legemiddelallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Legemiddelreaksjoner anses å forekomme ved 5-10 prosent av all behandling både hos voksne og barn, men bare et lite antall av disse reaksjonene er allergisk utløste. Mye tyder imidlertid på at det foreligger en underrapportering av alle typer legemiddelreaksjoner i Sverige, skriver Per Thunqvist i Allergi i praksis nr. 3 - 2005.

Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner på grunn av legemidler

Dato publisert: Sist oppdatert:

Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner for legemidler kan formidles både via straksallergiske IgE-medierte reaksjoner og via forsinkede T-cellemedierte reaksjoner. Det er et svært begrenset antall medikamenter som har dokumenterbar IgE-medierte reaksjoner.

Håndtering av mistenkt penicillinallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Penicillinallergi er en av våre vanligste legemiddelallergier, men diagnosen er ikke alltid riktig. En nøyaktig sykehistorie, tester av hud og blod kan gi noe, men i blant må man ty til provokastester for å sikre en diagnose. De utvidede diagnostiske prosedyrene og eventuell behandling med hyposensibilsering må vurderes nøye av spesialister.

Anafylaktiske reaksjoner under narkose og lokalanestesi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Alvorlige allergiske reaksjoner kan oppstå i forbindelse med bruk av lokalanestesi og under narkose. Det er kun 1 prosent av reaksjonene som er allergiske, men de kan være svært alvorlige og vil kunne forebygges og behandles på en god måte dersom pasienten og legen er kjent med riktig og nøyaktig diagnose.

Legemidler og lungekomplikasjoner

Dato publisert: Sist oppdatert:

Lungekomplikasjoner som følge av legemiddelbruk er rapportert for over 350 legemidler. De fleste bivirkninger affiserer lungeparenkymet. En tidlig diagnose er viktig og krever årvåkenhet hos behandlende lege.

Hudreaksjoner forårsaket av planter

Dato publisert: Sist oppdatert:

Et stort antall planter og planteprodukter kan føre til kontaktallergi og andre kontaktreaksjoner i huden, såkalte fytodermatoser. Personer som eksponeres yrkesmessig er mest utsatt for slike reaksjoner.