Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner på grunn av legemidler

Dato publisert: Sist oppdatert:
Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner for legemidler kan formidles både via straksallergiske IgE-medierte reaksjoner og via forsinkede T-cellemedierte reaksjoner. Det er et svært begrenset antall medikamenter som har dokumenterbar IgE-medierte reaksjoner.

Utredning av legemiddelallergi er vanskelig og testene trenger standardisering og validering, skriver Sverre Slørdahl i Allergi i Praksis nr. 3 – 2005.

Slørdahl S. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner på grunn av legemidler. Klassifikasjon, utredning og behandling. Allergi i Praksis 2005; 10 - 14.