Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Forekomst og mekanismer ved legemiddelallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:
Legemiddelreaksjoner anses å forekomme ved 5-10 prosent av all behandling både hos voksne og barn, men bare et lite antall av disse reaksjonene er allergisk utløste. Mye tyder imidlertid på at det foreligger en underrapportering av alle typer legemiddelreaksjoner i Sverige, skriver Per Thunqvist i Allergi i praksis nr. 3 - 2005.

Thunqvist P. Förekomst och mekanismer vid läkemedelsallergi. Allergi i Praxis 2005; 3: 8 - 9.