Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Håndtering av mistenkt penicillinallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:
Penicillinallergi er en av våre vanligste legemiddelallergier, men diagnosen er ikke alltid riktig. En nøyaktig sykehistorie, tester av hud og blod kan gi noe, men i blant må man ty til provokastester for å sikre en diagnose. De utvidede diagnostiske prosedyrene og eventuell behandling med hyposensibilsering må vurderes nøye av spesialister.

Werner S, Thunqvist P. Hur hanterea misstänkt penicillinallerg? Provokation och desensibilisering - när och hur? Allergi i Praxis 2005; 3: 16 - 20.