Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Hudreaksjoner forårsaket av planter

Dato publisert: Sist oppdatert:
Et stort antall planter og planteprodukter kan føre til kontaktallergi og andre kontaktreaksjoner i huden, såkalte fytodermatoser. Personer som eksponeres yrkesmessig er mest utsatt for slike reaksjoner.

I Allergi i Praksis 3 – 2005 gir Dag Sollenes Holsen en gjennomgang av epidemiologi, klinikk og utredning ved fytodermatoser slik vi kjenner dem fra de nordiske landene.

Holsen DS. Hudreaksjoner forårsaket av planter. Allergi i Praksis 2005; 3: 36 - 40.